Vega SMB
Produkter

Vega SmartBooking

Vega SmartBooking velger du når du ønsker å tilby selvbetjening for kunden ved booking av tjenester og lokaler.

 

utleie

SmartBooking leveres sikker bookinghåndtering hos private og offentlige oppdragsgivere.

 

Plattformen gir en betydelig administrativ forenkling av bookingprosessen og full oversikt for kunde og tilbyder på innholdet i leveransen.

 

 Slik er opplevelsen for kunden klikk og test 

  

Vega og SmartBooking er tett integrert slik at  dere kan levere  24/7/365 service for selvbetjeningstjenestene virksomheten leverer,

 

Gevinsten en oppnår  er  bedre utnyttelse av arbeidsressursene , mindre risiko for feil , færre tidstyver og bedre kontroll, økt belegg med synliggjøring av ledig kapasitet til kunden.

Vega  SmartBooking  benytter BankID  for sikker identifisering av bestiller .

 

 

xLock digital nøkkel for skallsikring  av forretningslokaler

Digitaliser bort plastkort og kodefikling

Vega tilbyr nå   xLock  for styring og sikker autentisering ved skallsikring av forretningslokaler   

 

Se hvordan det fungerer  

 

xLock - integrert med Smartbooking

 

Du forenkler, sikrer og administrerer tilgangen til egne utleieobjektetved å digitalisere tildelingen av  nøkler. Dere  sikret hvem som har tilgang med med  eID fra BANKID, levert til  leietakers mobil for utleieperioden.

 

Vår samarbeidspartner