Vega SMB
Produkter

Automatiser kontigent og medlemsfaktureringen

Påbygget for deg som tegner periodiske serviceavtaler eller som skal massefakturere avtale- kontigent- eller medlemmer årlig.

 

  • Dette tilleggsproduktet automatiserer flettefakturering der variabler som antall av et produkt, antall ordrelinjer og rabattmatriser varierer fra kunde til kunde. 
  • Produktet er tilpasset kunder som har intervallregulerte faktureringsrutiner mot større kundegrupper. 
  • Eksempler på anvendelsesområder er kontingent-, abonnement-, utleie- og medlemsfakturering.