Vega SMB
Produkter

GDPR og Vega CRM

GDPR (General Dataprotection Regulation) er et lovverk som ble implementert i EU i Mai 2018. I Norge fra juli 2018. Lovverket omhandler hvordan bedrifter skal håndtere personopplysninger og rettigheter individet har til sine opplysninger.

 

Introduksjon

Vega CRM inneholder egen GDPR funksjonalitet som ivaretar bedriftens GDPR behov 

General dataprotection Regulation, eller populært GDPR, er et lovverk som skal styrke i rettigheter til egne personopplysninger og sørge for at bedrifter håndterer personopplysninger på en forskriftsmessig måte. Lovverket setter krav til hvordan organisasjonen dokumenterer, benytter og deler personopplysninger.

Det setter også begrensning for hvilke data du har lov til å ha i din database, hvor lenge du kan velge  ha dem der, hvilke behandlinger du kan utføre på disse dataene og stiller krav som bedriften må følge for å oppfylle borgernes nye rettigheter.

 

Kom igang med GDPR

Vega SMB har laget en powerpoint presentasjon som informerer deg om hva du må gjøre ved  oppstart av GDPR arbeidet. Denne kan lastes ned her.

I Vega 2019 versjonen av Vega  finnes verktøykassen din  bedrift  trenger for å vedlikeholde kontaktdataene og sikre at dere fortsatt er , GDPR compliant. Funksjonene  leveres som standard når du laster ned nyeste versjon av Vega SMB fra kundenettet.

 

Samtykkemotor automatiserer samtykkeinnhentingen

Helt til sist ønsker vi å informere dere om at vi også har laget en egen samtykkemotor som forenkler vedlikeholdsarbeidet deres av  kontakter. Samtykkemotoren leveres med siste versjon av Vega CRM. Automatikken vi tilbyr for innhenting av samtykke forenkler prosessen med vedlikehold av samtykkene pr person og legger grunnlaget  for videre lovlig markedsføring mot hos deres kundemasse. Hvert samtykke dere mottar til Vega  belastes dere med  3,- kr  pr. år. pr. individ. Minste faktureringskostnad for bruk av samtykkemotoren er 3500,- ekskl. mva pr år. 

 

Mer hjelp

Vega SMB har sertifisering og god kompetanse på GDPR 

Vi tilbyr råd og  veiledning om kravene i GDPR direktivet, og hvordan verktøyene i GDPR modulen og bruk av Vega som dokument og kontaktdatabase sikrer at bedriften opprettholder statusen GDPR Compliant 

Klikk her for å  bestille kurs eller rådgivning .