Vega SMB
Produkter

Knytter Vega sammen med dine nettsider

Vega SmartDialog tilbyr rammeverket du trenger for å forenkle informasjonsflyten mellom egen bedrift, kunder og samarbeidspartnere. Bruk Smartdialog til å øke servicenivået i prosjekter , eller tilby sanntid status på levering, bestillinger, ordreoversikt, direkte på egne websider.

 

  • SmartDialog åpner for å publisere data fra  Vega SMB til bedriftens lukkede kundewebsider
  • SmartDialog inneholder ffunksjonalitet for  publisering av dokumenter, økonomi og databaseinformasjon 
  • Kan og benyttes internt til f.eks. timeregistrering  for egne ansatte. 
  • Produktet er utviklet for å kunne tilpasses nye kunders ulike behov og ønsker.

 

Jeg ønsker mere informasjon  Kontakt meg 

Jeg ønsker å bestille denne tileggsløsningen  Bestilling av  oppdraget Smartdialog