Vega SMB
Produkter

Vega inkasso

Vega Inkasso forenkler og automatiserer ved å digitalisere leveransen av krav til inkasso til ditt inkassoselskap.
  • Purring og purrerutiner er standard Vega funksjonalitet. Denne modulen kan utvides med digital leveranse av krav som går til inkasso.
  • Løsningen er standarisert inn mot inkassoselskaper som vil og kan motta dineubetalte fakturaer digitalt for videre håndtering.
  • De sikrer deg markedsledende kompetanse, god kundehåndtering og effektiv inndriving av fordringen. 
  • Kutt administrasjon og unødig tidsbruk, og overfør forfalte fordringer til inkasso med ett tastetrykk. 
  • Modulen holder deg oppdatert på inkassostatus og innbetaling så snart saken er løst.