Vega SMB
Produkter

24/7 Tjenesteshop - forenkler bookingen av tjenester

Asker Kommune opplevde at etterspørsel etter lokaler og ledige arenaer for trening og kamp ofte var større enn tilgangen og ønsket finne løsninger for å unytte kapasiteten optimalt. Lokaler, haller, baner og treningsanlegg er et knapphetsgode, noe som er en utfordring i mange kommuner.

 Kultur og idrett

LEDIG ARENA -  fra brukerperspektivet

 

Idrettsarenaer er et knapphetsgode i de fleste kommuner, så også i Asker. 

Målsetning med «Ledig Arena» appen er å sikre høyest mulig utnyttelsesgrad av haller/baner for lag og Askerbøringer.

 

Vega SMB har laget praktiske verktøy for kommunen og innbyggerne 

  •  
Planleggingsverktøy for ansatte på Natur og Idrett som fordeler tid til klubbene.
  •  
En webløsning til ildsjelene i klubbene som finfordeler tiden videre til sine lag. 
  •  
Ledig Arena appen – til trenere/hjelpetrenere/vikarer og Askerbøringer.

 

Løsningen sikrer at alle involverte kan få og dele informasjon helt fra første bruker i Asker Kommune som starter med å legge ut informasjon, via ildsjelene som fordelere tid ut til sluttbrukerne(lagene) på det tidspunktet som passer dem best. Vi har tilbudt de ulike brukergruppene verktøy og teknologi tilpasset målgruppens behov.

Ledig Arena tilbyr brukerne 24/7 booking service fra Asker Kommune til idealistene/trenere og innbyggere.

 

Et offentlig suksessprosjekt

Ledig Arena kandidat til digitaliseringsprisen 2015 i regi av av DIFI, klikk les om Ledig Arena 

 

   

Hva kan gjøres i "Ledig Arena"

Ledig arena booket

 

- Vise innbyggere og trenere ledig tid for treningsarenaene.

- Søke etter haller på dato og aktivitet. Nyttig for innbyggere som ikke nødvendigvis kjenner hallene så godt men vet hva de ønsker å gjøre der.

- Booke ledig tid direkte i appen. Bekreftelse på booking, blir sendt til appen og til epost slik at trenerne kan videresende bekreftelsen til andre involverte.

- Sjekke inn på arenaen. Hallen har egen QR kode som man skanner via appen ved ankomst, på den måten får man sjekket utnyttelses grad.

- Brukerne kan «abonnere» på ledig tid, slik at man får et varsel når ønsket hall blir ledig.

- Den som har booket kan kansellere booket tid direkte i appen. Hva gir Ledig Arena App (gevinst); - Økt innbyggerservice

- Enklere kommunikasjon til idrettslag og trenere på planlagte treningstider for ulike lag.- Bidrar til å effektivisere og øke utnyttelsen av hallene og gir brukerne 24/7 booking mulighet.

- Oversikten over tilgjengelige arenaer gis direkte til alle brukere av appen, sikrer god datafangst av historikk om faktisk bruk av arenaer og ikke minst 24/7-365 tjenestetilbud til idretten.

- Et enkelt verktøy for klubbene å administrere lagene sine i, direkte og kobling mot kommunens eget system og derfor 100% oppdatert oversikt over trener register og arena aktivitet. 31

- Mindre byråkrati, mer direkte kontroll til brukerne.

 

 

Ønsker du å vite mer kontakt oss på salg@vegamb.no