Vega SMB
Tjenester

Utviklertjenester

  • Vårt kundeteam tilbyr tilpassing av tilleggsmoduler, spesialutvikling og automatisering av arbeidsflyt.
  • Modulene kan tilpasses den enkeltroller eller team, basert på  ansvarsområde.
  • Vi benytter standariserte rammeverk som gir lav initiell kostnad, lang varigehet og sikker dataflyt over tid. 
  • Leveransemetodikken reduserer vedlikeholdskostnadene av  spesialløsninger til et minimum og garanterer våre kunder uendret funksjonalitet også etter oppgradering til ny versjon av Vega SMB.