Vega SMB
Tjenester

Databasekompetanse

  • Våre konsulenter har lang erfaring i håndtering av databaser, konvertering og flytting av data til Vega og mellom ulike databaser.  
  • Vi tilbyr svært kosteffektive tjenester som sikrer verdifulle kundedata  ved flytting og oppgradering av server og maskinpark
  • Vår fagkompetanse garanterer dine ansatte mot unødige datatap og frustrasjon ved driftsavbrudd og manglende tilgang til virksomhetskritisk informasjon.