Vega SMB
Tjenester

Sikker dataflyt

Vega SMB inneholder gjennomarbeidede rammeverk og API'er for sikker dataflyt mellom Vega og andre datakilder.

Integrasjoner , Import, konvertering og sammenstilling av kundedata fra ulike datakilder for bruk i Vega SMB.

  • Vega efaktura og bankavstemming avstemming er integrert med alle norske banker
  • Vega leverer fakturadata til alle ledende ERPsystemer  , lønn pg produksjonsystemer
  • Vi leverer standard og brukertilpassede dataflyter og bistår gjerne med å sammenstille datagrunnlag fra databaser og øvrige datakilder som finnes i bedriften.
  • Nye Vega kunder kutter omstillingskostnader ved å benytte standardisert metodikk for å hente data fra foreldede CRM løsninger, kontaktlister fra MS Outlook, produkter fra produksjonssystemer