Vega SMB
Tjenester

Revisjon av kundebasen

Revisjon, opprydding og restrukturering

Behov og strategier endres over tid.

.

  • Bruk en av våre konsulenter sking og revisjon av utdaterte maler, rapporter og analyser.
  • Vi kan bistå med revisjon og sletting av utdaterte kategorier, tilleggsfelt og rapporter o.l.
  • Vi tilbyr verktøy for å gjennomføre krevende databaseopprydding svært kostnadseffektivt .
  • Gevinsten av en revisjon er er bedre oversikt, kontroll, foredling av rutiner og forenkling av arbeidsflyt.