Vega SMB
Tjenester

Databasevask

 Vega tilbyr tjenesten  revisjon og databasevask av grunndata.

  • Vega SMB tilbyr markedsledende databasevask tjenester i samarbeid med Proff Forvalt. 
  • Vi tilbyr verktøy og tjenestersom rydder, dublettsjekkes og oppdaterer til siste oppdatrete grunndata.
  • Tjenesten leveres online og faktureres etter antall kunder en ønsker sjekket og oppdatert.
  • Kampanjeuttrekk anbefales for dere som skal inn i nye markeder med en produktnyhet eller tjenestetilbud.