Vega SMB
Partnere

NETS

NETS - samarbeidet gir våre kunder  sikker efakturering  og betaling  mot banken 

 

Vega SMB er Nets partner. Dette samarbeidet sikrer flyt av transaksjonsdata mellom Vegabrukere og norske banker. Tjenesteområder er eFaktura mot offentlige og private virksomheter,  kidgenerering, bankavstemming og  factoring