Vega SMB
Om oss

Vega SMB visjon og resultater

 

Espen Christophersen, daglig leder

 

 

 

Vår Visjon:  

Vi skal bidra til å øke konkurransekraften for våre kunder derfor lager vi Vega

 

Vega leverer gjennom hele kundereisen

Fornøyde kunder forteller om en solid opplevelse med  funksjonalitet bygget for å passe naturlig inn i den daglige driften 

 

Hva du kan forvente som Vegakunde

Vega viser veien på CRM området og gir tilgang til  verdiøkende prosesser, funksjoner og tjenester som gir økt produktivitet og økte inntektene  hos deg som kunde.