Vega SMB
Produkter

Vega Contractor

Vega Contractor for WindowsPhone er verktøyet du trenger for å skrive timer, overtid, reiseregning på prosjektet du arbeider Vega contractor på mobilen reduserer administrasjonkostnander og sikrer at alle arbeider blir fakturert.

Med Vega Contractor på Windowsphone  åpner for å  dokumentere, avvik i skjema , bilder og notater gjennom hele  prosjektet fra oppstart til fullt fakturert.  Vega Contractor gjør det mulig å fulldigitalisere oppdragstildeling og rapportering mellom fagarbeider og administrasjon.

Pakken inneholder 
Contractor

   • Verktøy for å registrere egne timer i prosjekt og oppdrag
 • Mulighet til å registrere forbruk som skal faktureres
 • Registrere kundens signatur når oppdraget utført 
 • Enkel registrering av data leverer på mobil genererer hendelse og avvikskjema ihht myndighetskrav..
 • Sjekklister og oppdragslister fra prosjektkoordinator publiseres  til den ansvarliges telefon i takt med prosjektets fremdrift  
 • Ta bilder for å  dokumentere avvik eller registrere tileggsarbeider som er  utført og skal faktureres
 • Egen og samlet forbruksoversikt via  strekkode på mobil gir full kontroll på  forbruk i prosjektet
 • Støtte for returoversikt  til lager, med  strekkodebasert registrering av materiell tilbake til lager
 • Strekkodebasert registrering av  adhoc innkjøp av produktersom skal faktureres i prosjektet
 • Feedback til den ansatte på  måloppnåelse mhp planlagt  forbruk av timer og forbruk av materiell i prosjektet.
 • Kartfunksjonene i Contractor gir deg kjøretid og oversikt på veien til neste oppdrag

 

Les om erfaringene hos kunde som bruker Vega Contractor

 

 Se hvordan Contractor fungerer:

 

Leser du dette på din Windows Smarttelefon, klikk her eller  på Vega Contractor logo under for å laste og oppleve mulighetene.

 

Last ned appWindows Phone