Vega SMB

Alltid oppdatert kunderegister Vega SMB med Proff Forvalt

Autovedlikehold av kunde og leverandørregister er standard i Vega SMB

Opplev hvordan Vega SMB automatisk oppretter en ny kunde med stamdata fra Proff Forvalt

Se hvordan her!